Política de privacitat

D’acord amb la llei Orgànica 3/2018 (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. Aquest lloc web respecta i cuida les dades personals dels usuaris. Com a usuari, ha de saber que els seus drets estan garantits.

Tingui en compte que aquesta Política de privacitat pot canviar segons els requisits legislatius o autoreguladors, per la qual cosa recomanem als usuaris que la revisin amb  regularitat. Serà d’aplicació en els casos en què els usuaris decideixin complimentar algun dels seus formularis de contacte que recullen dades personals.

PEDRA S.C.P ha adaptat aquet lloc web als requisits de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD) i Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Identitat del responsable: PEDRA S.C.P

 • Codi d’identificació fiscal (CIF): J66684945

 • Direcció de correu electrònic: shop@pedra.org

 • Direcció: C/ Sant Adrià 20, 08030 Barcelona

Als efectes d’allò  previst en el Reglament General de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic abans mencionats, les dades personals que ens enviï a través dels formularis del lloc web seran tractats com “Usuaris i subscriptors del lloc web”. Per al tractament de les dades de l’usuari, implementem totes  les mesures de seguretat tècniques i organitzatives previstes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que estan en línia amb els requisits del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, equitat i transparència: sempre et sol·licitarem el teu consentiment per tractar les teves dades personals per a una o varies finalitats concretes de les que t’informarem prèviament amb total transparència.
 • Principi de minimització de dades: solament sol·licitarem les dades que siguin estrictament necessàries per als fins per als quals les requerim.
 • Principi de limitació d’emmagatzematge: les dades no es conservaran més temps del necessari per als fins del processament i, en funció del propòsit, l’informarem del període d’emmagatzematge corresponent. Per a les subscripcions, revisarem regularment les llistes i eliminarem els registres que hagin estat inactius durant un període de temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de forma que garanteixi la seguretat adequada de les dades personals i garanteixi la confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per tal d’evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

¿Cómo varem obtenir les seves dades?

Les fonts de les dades personals que tractem són:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de registre de compte

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els interessats ​tenen dret a:

 • Sol·licitar accés a les dades personals sobre ells
 • Sol·licitar la seva rectificació
 • Sol·licitar la seva eliminació de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la restricció del seu processament
 • Objectar al processament

Els interessats ​​podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats ​​podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions legals. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats ​​podran oposar-se al tractament de les seves dades. PEDRA S.C.P deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions legals. Com a subjecte de les dades, té dret a rebre les dades personals que li concerneixin que ens hagi proporcionat de forma estructurada.

 • El processament es basa en el consentiment
 • Les dades han estat proporcionades per l’interessat.
 • El processament es realitza per mitjans automatitzats.

Així mateix, els interessats ​​tindran dret a un recurs judicial efectiu i a presentar una denúncia davant l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de les dades personals que els hi concerneixen infringeixen  el Reglament.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Quan un usuari es connecta a aquest lloc web per enviar un correu electrònic al titular, complimentar un formulari de contacte o formulari d`’esdeveniment, està facilitant dades  personals de les que PEDRA S.C.P és responsable. Aquesta informació pot incloure  dades personals com ara el seu nom, direcció postal, direcció de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. Al proporcionar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.pedra.org, únicament com es descriu a l’Avís i en aquesta Política de Privacitat. A PEDRA S.C.P, existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal que els interessats ens  faciliten amb la següent finalitat per a cada sistema de captura de dades  (formularis):

 • Formulari de contacte: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic, prefix i número de telèfon, poble / ciutat, país i observacions per a gestionar les dades facilitades per l’usuari al enviar el formulari.
 • Formulari de registro de compte: Sol·licitem el nom d’usuari, direcció de correu electrònic, contrasenya, direcció postal i direcció de facturació per gestionar el registre i la compra. També es requerirà informació de contacte i pagament.

Existeixen altres finalitats fines per a les que processem les seves dades personals:

Per assegurar el compliment dels termes i condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquest lloc web a garantit la confidencialitat de les dades personals que recopila.

També es recullen altres dades no identificables obtingudes a través de algunes cookies descarregades a l’ordinador del usuari quan navega per aquest lloc web i que descrivim en la Política de Cookies.

D’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 3/2018 (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de dades de la UE (GDPR) 2016/679, PEDRA S.C.P serà el responsable del tractament de les dades relatives als usuaris i subscriptors del lloc web. PEDRA S.C.P no ven, lloga ni cedeix dades personals que puguin identificar els usuaris —ni ho farà en el futur— a tercers sense el consentiment previ. Això sempre es farà sota els més estrictes estàndards de seguretat.

Enviament de  correus electrònics amb finalitats de contacte

Un cas especial de tractament de dades a PEDRA S.C.P són els correus electrònics que els usuaris envien per a posar-se en contacte amb la nostra empresa per a realitzar consultes sobre els nostres productes. Tot i que existeix un formulari de captura de dades  per a finalitats de contacte, els usuaris també poden enviar-nos correus electrònics. A tal efecte, PEDRA S.C.P utilitza el sistema de correu electrònic Roundcube. Els missatges dels usuaris amb aquesta finalitat s’emmagatzemen en el compte de Roundcube de PEDRA S.C.P. i les dades rellevants (correu electrònic i nom) sota la política de privacitat de Roundcube. Les dades emmagatzemades en el compte de Roundcube no es transfereixen ni es comparteixen amb ningú i vostè pot exercir els seus drets legals, com s’especifica en aquesta Política de privacitat.

 

Base legal per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves és: consentiment.

Per contactar-nos o enviar formularis en aquest lloc web, necessitem l’acceptació d’aquesta Política de privacitat i l’Avís legal.

Categoria de dades

Les categories de les dades  processades ​​són dades identificables. No es processen categories especials de dades personals.

¿Quan temps conservarem les seves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran:

Mentre l’ interessat no sol·liciti la seva supressió.

¿Amb qui compartirem les seves dades?

Moltes de les eines que utilitzem per gestionar les seves dades són proporcionades per tercers. Per tal de brindar serveis que són estrictament necessaris per al negoci, www.pedra.org comparteix dades amb els següents proveïdors sota les seves respectives polítiques de privacitat:

Google Analytics:  és un servei d’anàlisi web proporcionat per Google, Inc., una empresa de Delaware la seu principal de la qual  es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units d’Amèrica (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text que es col·loquen a la seva computadora per ajudar a www.pedra.org a analitzar com els usuaris fan ús del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.pedra.org serà directament transmesa i emmagatzemada per Google en els seus servidors d’Estats Units. La direcció IP és anònima i Google no la recopilarà.

Roundcube: els missatges enviats pels usuaris amb finalitats de contacte s’emmagatzemen en aquest servei.

Ullada

Al navegar per www.pedra.org, podem recopilar dades no identificables, que poden incloure direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no es poden utilitzar per a identificar l’usuari. Les dades no identificables també inclouen dades relacionades amb els seus  hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest lloc web utilitza els següents serveis de anàlisis de tercers:

Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris en el lloc i recopilar informació demogràfica sobre la nostra base de usuaris en el seu conjunto.

Secret i seguretat de les  dades  

www.pedra.org es compromet a l’ús lícit del tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los d’’acord amb la finalitat del tractament, així com a complir amb la seva obligació d’emmagatzemar les dades i adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, D’acord amb el previst en la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

www.pedra.org no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, PEDRA S.C.P s’assegurarà de què qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el personal, col·laboradors i proveïdors) estarà sota l’obligació corresponent de confidencialitat (ja sigui  un deure contractual o legal).

Quan es produeixi un incident de seguretat, PEDRA S.C.P ho notificarà al client tan aviat  com se’n tingui coneixement sense demores indegudes i proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat a mesura que es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades 

Com a usuari ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facilites a www.pedra.org, eximint a PEDRA S.C.P de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i es responsabilitzen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les  degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o formulari de curs i esdeveniment.

Acord i consentiment

L’usuari manifesta que ha estat informat dels termes i condicions en matèria de protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament de les seves dades personals per part de PEDRA S.C.P en la forma i per a les finalitats especificades en aquesta Política de Privacitat.

Revocabilitat

El consentiment donat, ja sigui per al tractament o cessió de les dades dels interessats, podrà ser revocat en qualsevol moment comunicant-ho a PEDRA S.C.P en els termes recollits en aquesta Política per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió i objecció. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

PEDRA S.C.P es  reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En tals casos, PEDRA S.C.P comunicarà els canvis introduïts en aquest lloc web amb una antelació raonable abans de que entrin en vigor.

Correus electrònics comercials

D’acord amb la LSSICE, www.pedra.org no envia SPAM, per tant no envia correus electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

De conformitat amb el disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic en Internet, www.pedra.org es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les degudament com a tals.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies